Helsinki O games keskimatka (10/06/2023) Helsinki O games keskimatka (10/06/2023)